Teambuilding

Vi arbejder med to teoretiske indgangsvinkler til udvikling af menneskelige ressourcer samt forståelse for egne og andres handlemåder. Det er DiSC Personprofil og NLP (for DiSC-personprofiler tryk her).

NLP – Neoro Lingvistisk Programmering

NLP er psykologiske og pædagogiske værktøjer, der sætter os i stand til at finde og bruge de ressourcer, som vi er i besiddelse af, men ikke anvender. De fleste af vores ressourcer og strategier er ubevidste. NLP er et værktøj til forandring, personlig udvikling, kommunikation og indsigt i menneskers subjektive sindsprocesser.

NLP giver mulighed for at forstå og udvide vores måde at tænke på og dermed opleve på. Vi oplever hver især hverdagens situationer forskelligt. Gennem NLP lærer du at forstå dig selv og andre mennesker bedre. Du lærer at udvide dit sanseapparat og får mulighed for at ændre din måde at opfatte tingene på. NLP giver dig mulighed for at anskue situationer fra flere synsvinkler, og det bliver lettere at nå dine mål.

Outdoor teamtraining

Fokus på kommunikation & samarbejde

Gode relationer til kolleger. Bevidsthed om kollegers kompetencer. Et positivt arbejdsmiljø med humor. Outdoor teamtraining har fokus på de nøglebegreber, der skaber trivsel på arbejdspladsen.
Brug outdoor teamtraining til at:

  • Fastholde medarbejdere
  • Skabe positive relationer
  • Løse konflikter
  • Nedbringe sygefraværet

Indhold

Outdoor teamtraining er en kombination af fysiske og sociale øvelser – på et niveau, hvor alle kan være med. Gennem praktiske øvelser baseret på alle sanser arbejder I under kurset med:

Menneskers forskelligheder. Forskelligheder er vores største styrke, men de kan give anledning til konflikter og misforståelser. I lærer at anskue forskelligheder som noget positivt

Individuelle adfærdstendenser. Gennem synliggørelse af forskellig adfærd hos mennesker, får kursisterne indsigt i og forståelse for sig selv og andre

Der er lukket for kommentarer.