DiSC-profiler

Vi arbejder med to teoretiske indgangsvinkler til udvikling af menneskelige ressourcer samt forståelse for egne og andres handlemåder. Det er DiSC Personprofil og NLP (for NLP tryk her).

DiSC© personprofil

DiSC©– modellen beskriver/viser 4 psykologiske motiver/drivkræfter (Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Kompetence) og forklarer således, hvorfor vi handler, som vi gør i forskellige situationer. Selvindsigt forøger vores muligheder for at fungere godt sammen med andre, fordi med forøget selvindsigt kommer også forøget indsigt i andre.

I stedet for at dømme de mennesker vi ikke forstår, vil vi i stedet lære at forstå og forholde os mere hensigtsmæssigt til andre personer. Øget indsigt og forståelse er værdifuldt i alle situationer, men i særdeleshed i arbejdsmæssige sammenhænge, eksempelvis som leder, sælger, kollega og samarbejdspartner.

Få større kollegialforståelse

Få et fælles sprog og bedre udnyttelse af organisationens ressourcer. Få klarlagt medarbejdernes adfærdsmønstre i forhold til de personer og opgaver de stilles overfor. Gør dine medarbejdere bevidste om deres adfærd i forhold til deres kolleger og de udfordringer, de møder i deres arbejdsliv.
Ønsker du, at der blandt dine medarbejdere bliver skabt:
• Større selvindsigt?
• Større kollegial forståelse for de små særheder hver medarbejder har?
• Indsigt i hvilke styrker og svagheder medarbejdergruppen har?
Via DiSC personprofilanalysen får dine medarbejdere øjnene op for, hvilke persontyper, gruppen er sammensat af samt hvilke styrker og svagheder disse persontyper rummer. Det giver en større forståelse blandt medarbejderne for egen og kollegers adfærd.

Indhold

DiSC personprofil er en kombination af et teoretisk oplæg og selve udfyldelsen af profilen. Kurset giver medarbejderne indsigt i fire typiske persontyper med gennemgang af deres kendetegnende træk. Tilmed får hver medarbejder lavet en personprofil, som gør dem opmærksom på egne motivationsfaktorer og som beskriver de typiske adfærds‐ og kommunikationsformer, de anvender. Desuden gennemgås, hvordan den ideelle gruppe er sammensat.

Afvikling

DiSC personprofil kan udføres individuelt og i grupper. I løbet af kurset øver vi i at genkende forskellige adfærdsmønstre. Kursets varighed afhænger af antallet af deltagere. Læs mere på om DiSC personprofil på www.discover.dk

Der er lukket for kommentarer.